is toegevoegd aan je favorieten.

Nelly Degenstein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwende, en de lieveling van hare half-zuster, die zich meermalen geweld moest aandoen om niet alle mogelijke wenschen van het kind in te willigen. Op zekeren namiddag speelde Elsje in de kamer, terwijl haar vader bezig was de krant te lezen en een bittertje gebruikte. Toen hij een teugje uit het glas nam, keek het kind hem aandachtig aan. „Lekker?" vroeg ze vriendelijk. Vader lachte haar toe en knikte toestemmend. „Elsje ook poeven." „Neen, neen! antwoordde de burgemeester ernstig, „dat is geen kindertjeskost.'' „Elsje dost! verklaarde de kleine even ernstig. „Zoo, kleine diplomaat! heb je dorst? Vraag Nelly dan maar om melk, hoor!" Hij wilde zich weer in zijn krant verdiepen, maar het kind hield aan: „Melk niet lekker; glaasje lekker!" Nu moest vader toch even lachen. „Kom eens bij mij, mijn schat! kom eens op vaders knie!" Het kind kwam gewillig, liet zich door haar vader knuffelen, maar keek daarna weer verlangend naar het glas. Juist kwam Nelly binnen. „Elsje poeven uit het glas!" riep het kind haar vroolijk toe. „Wat?" riep Nelly, verschrikt naar het lachend gezicht van haar vader ziende. „Geen sprake van, hoor!" De toon was zóó ernstig, dat Elsje dadelijk onder den indruk kwam. Ze keek met groote, verwonderde oogen naar hare zuster, niet begrijpende wat voor kwaad ze gedaan had. „Geen pake van?' vroeg ze onderdanig. „Neen!" zei Nelly streng, „geen