is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadhuispijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. Bodenstein.

Ik hoorde het op 't stadhuis

F r i t s.

Zoo, wisten ze 't al?

v. Bodenstein.

Ja, ik kom naar je informeeren... Toevallig ontmoette ik daar mevrouw Dankelman.

F r i t s, zijn rol vergetend.

Mijn schoonmoeder ! (Geeft een gil.)

v. Bodenstein, presenteert een glas.

Drink eens! (Terwijl Frits bereids drinkt.) Je schoonmoeder ... en je bent niet getrouwd?., 't Is waar, je bent weduwnaar.

Frits, snél.

Wat deed ze op 't stadhuis?

v. Bodenstein.

Je schijnt je iets beter te gevoelen ?

Frits.

Ja, 't gaat zoo up and down ; als ik zoo'n steek krijg, ben ik geen mensch, en dan een oogenblik later komt de reactie. Maar wat kwam ze daar doen ?

v. Bodenstein.

Mystère !

Frits.

Heeft ze je niets verteld?... Ze is anders nog al mededeelzaam.

v. Bodenstein.

Zijn jelui op voet van oorlog ?

Frits.

Och, ze is de kwaadste nog niet. Als ze maar geen tweede dochter had...?

v. Bodenstein.

Tweede dochter, wat zou dat ?

Frits.

Wat dat zou ? Ze wil niets meer of minder, dan dat ik al