is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Somma ƒ 45000.—.

Corn. van Putten, ten Lijve van zijn zoon Rutger v. Putten „ 500.—.

Dezelve ten Lijve van zijn dogter Maria v. Putten ... „ 500.—,

Anthoni Vergoes, ten Lijve van zijn dogter Christina Vergoes „ 500.—

Pieter Heems, ten Lijve van zijn Dogter Petron. Heems . „ 500.—

Jacobus van dr. Hoef, op zijn Eigen Lijf. „ 500.—

Ab. Heems, ten Lijve van zijn dogter Femmina Heems . „ 500.— Jacobus van dr. Hoef, ten Lijve van zijn vr. Margar.

Heems ., 500.—

Daniël van den Abelen, op zijn Eigen Lijf „ 500.—

Dezelve, ten Lijve van zijn vr. Maria Steenkist „ 500.—

Willem Stuitjes, ten lijve van zijn vr. Aagje Buijs ... „ 500.— Gilles vdr." Waarde, ten Lijve van zijn kleindogter Jan-

neke Pieters van dr. Waarde „ 500.—

Hendrik Hoofd, ten Lijve van zijn dogter Anna Hoofd . „ 500.— De Wed. Janvergoes, ten Lijve van haar dogt. Maria Vergoes „ 500.—

Jan Egels, ten Lijve van Rachel Saskers „ 500.—

Dezelve, ten Lijve van Isaac Snep de Jonge „ 500.—

Jacques Grijspeert, ten Lijve van Willem Recima. ... „ 500.—

Dezelve, ten Lijve van £uzanna Recima „ 500.—

Grietje van Lieg, Wed. Van Rieten, op haar dogter

Geertruid van Rieten „ 500.—

De Wed. Johannes Stuitjes, ten Lijve van haar kleindochter

Juijdith Stuitjes „ 500.—

Jan Vermout, ten Lijve van hem selfs „ 500.—

Voor de Gemeente ,, 500.—

Somma ƒ 15000.—.

VI. Geschil over het armenhuis in 1727.

D fo. 266.

Copij van 't Protest gedaan door agt onderstaande diakonen, op den 9 Maart 1727 in de Broederschap.

Aan de broederen der Doopsgezinde Gemeente haare vergadering houdende in de Peuzelaarsteeg.

Om deselve redenen (vooraf ging een soortgelijk protest van den leeraar Cornelis van Putten) en wel in 't bijzonder om den toegedreven hoon, in de Laatste Broederhandeling, oordeelen wij navolgende dienaren ons niet langer in staat te zijn de Gemeentenszaken na 't goedvinden van sommige broederen te konnen bestuuren. En Leggen, nevens Jacobus Barnaard Junior, die reeds voorleden donderdag agt dagen zijn afscheit