is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekbeurten moesten vergoed worden. Deze bemoeiing van het late Zondagavond-uur was gewoonlijk van zeer grimmig makende uitwerking op Arie. Het stond dikwijls zoo kommervol met de kas, waar nu weder dit „sprekers"-geld uit moest. Die ontdekking ontwrong dan het zwaar gebrom aan Aries keel, en hij wreekte zijn wrevel over het vele afwezige geld op het weinige aanwezige, door dit laatste met kracht uit de kastlade op de tafel, en van de tafel met nog meer geweld terug in de lade te slingeren. Hij hoorde immers zelf niets van het nachtrumoer, dat hij maakte. Want daarbij had hij den grooten koperen hoorn niet aan het oor. Die diende hem voornamelijk om het Woord Gods goed te verstaan. De stem van den Mammon drong ook zonder dit instrument duidelijker in Arie door dan hem lief was. Maar nadat nu het raadsel was ontdekt, wisten „de sprekers" voortaan, wat het was, wanneer het spookte. Van toen af fluisterde „de spreker" onder de dekens, zoodra de spookgeluiden losbarstten, in zichzelf: „Het staat slecht met de kas.

O, dat geld, 't welk noodig was voor de zaak des Heeren te Edam, maakte de dagelijksche, en ook dikwijls nachtelijke, zorg uit van Arie Lol. Nu en dan dreef die zorg hem op de bedelreis. Menigeen heeft hem zien aankomen met zijn collecteboekje. En hij keerde niet licht huiswaarts van zijn collectetochten, eer hij het noodige bijeen had. Toch hebt gij nooit een wonderlijker collectant gezien. Jammerlijk