is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zijn beurt geraakt, het geldstuk opnieuw naar den collectant kaatste, streek Lol het schoorvoetend op, maar .... Met een vernietigenden blik naar den gever!

Zietdaar een dienaar Gods en tegelijk — mag ik het zeggen? — een kerel, die Arie Lol. Een onverbasterd Noord-Hollander van het slag, zooals ik mij de Noord-Hollanders voorstel, die in 1573, den 11 den October, in den slag op de Zuiderzee bij het eiland Marken de Spaansche vloot deels verdreven, deels vernielden. Dat zullen ook wel geen mannekens geweest zijn met wassenbeelden-figuurtjes en lieflachende gezichtjes. Toentertijd heetten Noord-Hollanders zooals Arie Lol: Cornelis Dirkszoon van Monnikendam, en: Pieter Back van Hoorn, en: Jacob Trijntjes van Enkhuizen. Die klampten met hun notedopjes immers den Spaanschen admiraalsbodem aan boord, totdat het zeekasteel uit hun ijzeren greep in de golven wegzonk als nog slechts een wrak. Destijds heetten zij: Jan Floor — stootte niet die gewone matroos zijn stuurman, toen deze in het gezicht van den strijd begon te aarzelen, van het roer weg, om zelf het scheepken in het heetste van den kamp te voeren? — en: Jan Haring — klom hij niet onder een kogelregen onvervaard in den mast van des vijands admiraalsschip, en haalde hij niet, ten koste van zijn leven, de vlag des verdrukkers neer uit den top? — De tijden zijn nu anders. De Noord-Hollanders vechten thans niet meer met de