is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

HET MANKE PAARD.

Bij ons, waar wij wonen, gelooven sommige vrienden van mij en ik aan het bovennatuurlijke. Maar vele anderen hier vinden dat raar van ons. Zij gelooven enkel aan wat zij verklaren kunnen, zeggen zij. Zij zeggen, dat de verlichting van onzen tijd dat meebrengt. Er zijn wel achteraf-streken, waar de meesten nog aan het bovennatuurlijke gelooven, hebben zij weieens gehoord. Maar er is in Noord-Holland veel verlichting.

Niet dat alle Noord-Hollanders nu professors zijn. Het is zelfs aan twijfel onderhevig, of tusschen het Y en Terschelling wel één professor of gewezen professor woont. Wij zijn in Noord-Holland maatschappelijk-eenvoudige menschen, wij nagenoeg allen. Dat maakt evenwel de verlichting van velen onder de bevolking deste bewonderenswaardiger, nietwaar ? Of indien niet deste bewonderenswaardiger, dan toch deste verwonderlijker. Want dat zij, die hun leven aan de wetenschap kunnen wijden, vol van verlichting worden, is nauwelijks anders te verwachten. Maar van de verlichting onzer landbouwers,