is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwen aan haar dagelijksche gemeenschappelijke kopje koffie zitten. De gastvrouw van heden trekt het gordijntje iets op zijde. „De liefdezuster," zegt zij.

„Hoe houdt zij het uit?" oppert een der vriendinnen. En verschillende andere herhalen: „Hoe houdt zij dat uit?"

De vrouw van den bloemist zet met plechtigheid haar kopje neer. Zij neemt een kaarsrecht postuur aan. Zij drukt de beide handen in de beide zijden. Zij maakt een klein mondje en groote rol-oogen. Dan spreekt zij: „Het is de macht der liefde."

Maar dat begrijpen de andere buurvrouwen niet. En daarom brengen zij alle tegelijk haar kopje koffie aan de lippen. De vrouw van den bloemist is ook tusschenbeide zoo verheven.

In ieder geval is de liefdezuster een vrouw van weer andere innerlijke roeping dan die tot gemeenschappelijke koffieuurtjes onder buurvrouwen. Haar roepstem hoort zij in het gesteen en geween der lijdenden en kranken. Haar vraag der belangstelling is minder, hoe zijzelf het zal uithouden, dan hoe deze strijders op hun sponde het uithouden zullen. Bij haar staat vast, dat geen weg haar te gloeiend noch te guur zal zijn, die tot deze plaatsen der menschelijke smart voert.

De Kerk zendt haar.

Juist in Noord-Holland, aan welks kerkelijk leven algemeen de waardeering der minderwaardigheid te beurt valt, heeft de Kerk haar taak ingezien en