is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hum zoo. Ik had toch eigenlijk liever, dat je met het

oog op de viering thuis. ,

De viering thuis?" viel Jacob schamper in, „dan mag de "stemming toch wel anders zijn dan 'n uur geleden.

Dat hoop ik ook ... • Enfin, stemde vader toe, mat, met 'n onwillig schouder-op-halen. „Maar kom in ieder geval vroeg terug ... ik heb Meerhold gevraagd. . . „O, natuurlijk. Om tien uur ben ik thuis op z n laatst.

D Voonfniet later, hoor," zei de vader aandringend nog. "Tien uur binnen. Beslist," beloofde Jacob met nadruk. En of de toestemming hem op-eens z'n jeugdige veerkracht hergaf, stevende hij rap tusschen de knoeling de

De scheiding was onmiddellijk; 'n sliert joelende fabrieksmeiden schoof zich tusschen vader en zoon, die wel leek weggevoerd door de donkere menschen-deining.

'n Oogenblik treuzelde Herman Leyter, bleef aan den straathoek staan in aarzelend overleg. Hij v°eldf n ge we; digen tegenzin om zich te begeven onder het door elkaar

hotsende volk. ,

Maar ja, hij had nu eenmaal op zich genomen het een

en ander voor den avond te bestellen . . ragout-broodjes of zoo iets . . 't Moest maar kalm afloopen met n glas warmen wijn of punch, want al kwam Meerhold en al had Henriet er op aangedrongen, wat meer te doen dan rechtuit — bespottelijk trouwens die opschroeverij van tegenwoordig — hij dacht er niet aan om uit te halen. Zn kop stond er niet naar; de tijden waren nog; al mooi.. En de stemming . . . Jacob had gelijk waarachtig, al zou t kiescher van hem zijn geweest er niet op te zinspelen,. . . de stemming mocht wel beteren, wilde het 'n eenigszins genoegelijke

ouwejaarsavond worden Voor de kinderen zou hij

het wenschen. Maar die Jacob. . - Leyter, zich even opwindend tot boosheid, ketste z'n stok hard tegen de keien — die beroerde uithuizigheid van dien jongen, dat plezier tegenwoordig van 'm om bijna avond-aan-avond in cates om te hangen, het werd 'n dagelijks weerkeerende ergernis voor hem Van wie had-ie 't in godsnaam? Niet van z n