is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nee, alles bij elkaar genomen is de geheel-onthouders-beweging geen factor van invloed."

De distillateur schoof zich gemakkelijker in z'n stoel„ streek met 'n klein vertoon van ijdelheid z'n snorpunten omhoog; hij wachtte even als om de mededeeling te laten bezinken, vroeg toen nonchalant weg:

„Er is vandaag toch iets gedaan voor tien-en-'n-kwart in den moutwijn, niet?"

„Ja." antwoordde Leyter, „ik heb er 'n partijtje voor verkocht, maar of anderen 't al hebben kunnen maken. . ik geloof 't niet. . althans niet op de beurs."

Meerhold glimlachte, onmerkbaar bijna.

„Waren 't geen zes-en-dertig stukken?"

Verrast boog de brander op uit z'n lighouding.

„Hoe weet jij dat? Was 't soms voor jou?. . Zoo-zoo, goed dat ik 't weet, dat je bij nacht en ontij Romont er op uitstuurt om moutwijn te koopen. . ."

Het binnen komen van mevrouw met de meisjes knapte het zaken-gesprek bot af, gaf 'n oogenblik het verwardrumoerige van opstaan en handjes-gegeef, maar toen ze eindelijk allemaal zaten, ging het schertsend gepraat voornamelijk tusschen de jongelui.

Leyter zat er zwijgend bij, raakte weg in z n gemijmer, totdat 'n vraag van Emmy hem deed opschrikken: „Hé kindje ... wat vroeg je ... wat zei je .. ?"

„Ik geloof heusch, dat papa zit te mediteeren," schalksch plaag-lachte het meisje, even z'n hoofd streelend, „ik vroeg of u ook warmen wijn wil?"

„Warme wijn? Nee maar, wat dacht je dan..? Schenk jij me maar in hoor," lachte hij monter terug en om te bewijzen, dat hij met z'n gedachten toch heusch wel bij het gesprek was geweest, ving hij het laatste gedeelte op van Meerholds klachten over de onbetrouwbaarheid van z'n hospita ... Ha, ha, hoe was 't gods-mogelijk, dat zoo n gladde koopman in de luren gelegd werd door z n kostjuffrouw, . . . die was goed hoor...

„Nou ja," zei Meerhold met 'n martelaarsgezicht, „u kunt er om lachen, maar ik verzeker u, dat het onplezierig is . , Och, niet om het geld natuurlijk. . . Als ik er op aan kom