is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgewekte van daar even, kwam vermanen : „Gut, laten we as-je-blieft niet zwaar op de hand gaan worden. Van al die sombere ouwe-jaars beschouwingen wordt je niets wijzer." En bijna zenuwachtig gehaast rolde ze nu haar borduurwerkje op, stopte het met de kleurige zijde-klossen in het taschje, dat ze sloot met 'n nijdigen knip.

„Als we 'ns 'n kaartje leien," stelde Jacob voor, „banken of zoo iets .. ?"

Maar Henriet, — ze was tegen alle kaartspelen, omdat ze niet tegen haar verlies kon; dat maakte haar zenuwachtig, baloorig; ze had dan zelfs neiging om valsch te gaan spelen — aanvankelijk ontried banken; waren er nou geen andere gezelschapsspelletjes.. dit elkaar-geld-uit-den zak-kloppen, ze had er 'n verschrikkelijken hekel aan .. wist meneer Meerhold niet iets nieuws?

Doch toen deze zich verontschuldigd had: 't speet hem, hij was zoo weinig op de hoogte van gezelschapsspelen, en de anderen bleven aandringen, Herman haar had gerustgesteld, dat 't maar voor de aardigheid was, ze niet hoog in mochten zetten, gaf ze maar toe, nam uit haar sleutelmandje haar huishoudportemonnaie en zocht er vijf dubbeltjes, die ze in 'n rijtje voor zich legde; Jacob met z'n rumoerige stem brulde al, de kaarten schuddend : „Faites vos jeux.."

Toen het dan onder het zenuwen-opwindende spel — ze hadden er allemaal min of meer warme, verhitte gezichten van gekregen, waren, al naar hun aard en naar de kansen, luidruchtig vroolijk of stil van spanning geworden — zoo ongemerkt tegen half twaalf liep, was Emmy, na kort beraad met mama, de kamer uitgegaan om de laatste beschikkingen te treffen voor het souper. En terwijl ze nu in de eetkamer, die even huiver-kil aandeed na de verdufte warmte van het woonvertrek, het gas liet ploffen, alle drie de wit-glazen ballonnen als vol deed stroomen van 'n koel, straalloos licht, waarin plots de gedekte tafel feestelijk opbloeide met twinkel-lichtjes in kristal, edelsteen-geflonker gelijk, en kostbaar werd van zilver-schittering en ze op ieders plaats nog 'n champagne-glas bij zette, dat met z'n sterre-