is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende Meerhold met 'n zegevierenden glimlach. Hij stak z'n arm onder dien van Suus, trok haar 'n weinig naar zich toe. „En jij?" vroeg hij vertrouwelijk-zacht en zocht innig haar blik. Doch ze staarde afwezig voor zich uit.

„Dat zal de toekomst moeten leeren," ontweek ze als plagend.

In trage gesprek-wisseling bij elkander gegroept, bleven ze nog 'n tijdje dralen, als kostte het nu op-eens 'n opoffering om heen te gaan uit de feestelijke kamer, waar de planten-geur zwaar, broei-kasachtig omdreef. En als gold het 'n afscheid, liepen ze dan weer 'ns langs de bloemstukken, bewonderden, bekeken de kaartjes, ontdekten namen van schenkers, welke hen 's ochtends in de drukte en bij dien overvloed waren ontgaan. Totdat ze nog verrast werden door de thuis-komst van Emmy en Laurens en het toen werkelijk nog over vieren bleek geworden. Het kopje bouillon, dat hen toen gebracht werd door den man, die gedurende de receptie bij de deur had gestaan, gerokt en gewitte-dast, de wat grove werkmanshanden in wit-garen handschoenen verstopt — in z'n gewone doen was hij kistenmaker, doch hij bezat kellners-bekwaamheden — savoureerden ze nog in den salon, vreemd on-thuis echter, verstrooid staande of zittende in het holle vertrek. Eerst met de komst van Jacob, even later, trokken ze met elkaar naar achteren en daar, in de statielooze maar knusse woonkamer, verhoogde zich, het gezin weer bijeen, aanstonds de stemming tot gulle opgewektheid, werd er van 'n waarachtiger feestelijkheid dan in den bloemen-versierden salon. Alleen Emmy was ongewoon stil doch door het geanimeerde gepraat der anderen viel het niet op. Laurens was enthousiast over de fabriek van meneer De Borgas. Hij had ze dien middag met hem en Emmanuel de Borgas, z'n nieuwen vriend, bezocht en op z'n gemak, nu er niet gewerkt werd, alles kunnen bekijken en alleraardigst en heel leerzaam had meneer de verschillende machinerieën voor hem verklaard. . . . Nou maar, 't was schitterend en grandioos, zooals het er was ingericht ... en hygiënisch, daar was nou letterlijk om alles gedacht... Als je die werkplaatsen 'ns vergeleek met de Schiedamsche branderijen ... verhaalde hij.