is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden hem geluk gewenscht met z'n denkbeeld, begrepen het als hij. En zooals de stemming eenigen tijd op de beurs was, herinnerde die hem weer aan z'n jeugd-jaren, toen hij gepoogd had door eendrachtige samenwerking te krijgen, wat hij nu voor zich alleen wilde: 'n levensvatbare, krachtig opbloeiende industrie.

Suus intusschen en Henri leefden in gestadige vrees, dat de dood van grootvader op het ongelegenst moment komen zou. Want reeds hadden de trouwplannen vasten vorm, werden data overwogen. In het begin van hun verloving al had Henri gezegd, dat hij niets voelde voor 'n lang engagement. Hoe eerder ze trouwden des te liever zou het hem zijn. Waarop zouden ze trouwens wachten ? Langer dan tot het najaar wilde hij het huwelijk in geen geval uitstellen.

En op hun vertrouwelijke wandelingen, die zij 's avonds na tafel plachten te maken, nu het voorjaar milde dagen bracht, bespraken ze de toekomst, fantaseerden. Doch het was vooral Meerhold, die plannen maakte. Suus, met haar kwijnenden glimlach, liep er meestal zwijgend naar te luisteren; zelden gaf ze meer haar eigen persoonlijke wenschen of inzichten te kennen, sinds ze Henri niet had kunnen bewegen in Den Haag te gaan wonen. En ofschoon ze daarover wel 'n tijdje had loopen boudeeren, tenslotte had ze innerlijk hem toch gelijk moeten geven. Zoolang hij al z'n krachten moest wijden aan de uitbreiding van z'n distilleerderij, die één der grootste van Schiedam moest worden, had hij haar voorgehouden, was hem dat heen en weer trekken te vermoeiend, afgezien nog van 't feit, dat hij 't noodzakelijk achtte zoo dicht mogelijk bij z'n zaken te zijn. Maar later ja, wanneer hij 'n goed gedrild en door-en-door vertrouwd personeel had, wanneer hij het zich wat makkelijker kon maken, dan voelde hij veel voor Den Haag. Natuurlijk, hij was 't met Suus eens, Schiedam was geen stad om je leven te slijten, maar dat zou ook niet hoeven. Over 'n jaar of zes hoopte hij wel zoover te zijn, dat-ie de roet-stad vaarwel kon zeggen ...

In afwachting daarvan had hij 'n huis gekocht in de Plantage, 'n groot en deftig huis met 'n flinken tuin, die doorliep tot aan de Nieuwe Haven, met 'n vriendelijk