is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog drie maanden om flink z'n best te doen, nietwaar.

De hartelijke toon, waarop papa met hem gesproken had, zonder boosheid of verwijt, had Laurens in z'n neerslachtige stemming week-ontroerd. Hij had op dat oogenblik wel in tranen kunnen uitbarsten, doch, met 'n pijnlijk-verduwden snik in z'n keel, had hij zich monter getoond, z'n vader van zijn kant zelfs getracht gerust te stellen. Hij had gewanboft... begreep zelf niet hoe dat zoo gekomen was.. maar nee, wanhopig was-t-ie gelukkig nog niet... hij was overtuigd, dat-ie beter kon ...

Maar 't meewarig beklag van z'n moeder, die in hem zoo'n beetje 'n slachtoffer van de wetenschap wou zien — ze had, toen SiscaTalink op 'n avond bij haar alleen was, er 'n paar tranen om weggepinkt; de jongen deed toch zoo goed z'n best, avond-aan-avond had-ie op z'n kamertje tot laat zitten blokken; hij zag er slecht van uit, vond Sis ook niet? 't Was ongehoord wat er al voor zoo'n eindexamen gevergd werd — de zwijgende meewarigheid of de onhandige manier van troosten van mama, hinderde hem evenzeer als de aanmatigende aansporingen van Henri om toch waarachtig te zorgen, dat-ie er kwam in Augustus. Zoo'n heksewerk was het eindexamen van de H. B. S. niet; toen hij goed zeventien jaar was had hij 't diploma al in z'n zak, snoefde Meerhold.

Doch in de volgende dagen, toen het meelij met z'n tegenslag was verhard tot 'n nuchter-rekenen met de feiten, proefde Laurens al meer uit de vragen van z'n huisgenooten den twijfel aan z'n kunnen. Hij voelde er zich onverdiend, bitter door vernederd en in de eenzaamheid ^an z'n werkkamertje kon hij daar bedroefd over zitten tobben. Dat plotse wantrouwen aan z'n capaciteiten, hoe ellendig-ongevoelig en klein-zielig was dat toch . .. Want was-t-ie niet elk jaar behoorlijk overgegaan, zonder herexamen of vacantie-taak? En nu hij dit keer 'ns ongelukkig had gewerkt, was hij in aller oogen tot 'n stommeling gedegradeerd ... Verdomd onbillijk, had-ie in zich zelf gevloekt.

Doch, wat hem toch wel hevig-benauwend verontrusten kon, ondanks z'n eerlijke overtuiging, dat hij z'n weetje zoo ongeveer wel wist, was, dat die pech zich bij het eindexamen kon herhalen ... 'n Examen was nu eenmaal 'n