is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En 't gloeiende zand dat verstuift om zijn kruin: Ik ben in den duine geboren 1

Hij zeide: " In het Zuiden de vruchten staan vei

" Die schatten van rijkdom beloven! „ —

Maar 'k vinde meer lust in het woeste der hei

Met 't zand van de duinen bestoven,

Waarover de snerpende Noordewind toog,

En de eenzame zeemeeuw al schuiflende vloog, Wanneer ik daar God leerde loven !

Och ja, ik beminne de duinen der zee,

Waar ik zooveel vreugde mag rapen !

O Heere! verhoor toch de vurige beê

Van 't kind voor uw' hemel geschapen !

" 'k Begon hier de reize naar 't Vaderland heen ! " Hier groeide en ontjeugdde ik. Ik smeek u, verleen " Me ook hier in uw handen te ontslapen ! „