is toegevoegd aan je favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe de vrucht uit de bloeme komt.

Aardappels en rapen en zijn in de wetenschap geene vruchten, des fruits, maar bolvormige uitgroeisels van den wortel, knollen genaamd, des tubercules.

Vruchten komen uit de bloemen, en bestaan uit twee deelen : het zaadhuis van buiten, le péricarpe, en het zaad van binnen, les graines.

Een appel is eene vrucht.

Groene deuren Witte meuren Zwarte papen Die in 't kapelleken slapen is een kinderraadsel waar de verschillige deelen van den appel in vermeld staan. De zwarte papen of de kernellen zijn het zaad, les graines (pépins). Het kapelleken met de witte muren en de groene deuren maken het zaadhuis, le péricarpe : de groene deuren of de schil van den appel is de buitenkant van 't zaadhuis, l'épicarpe; het kapelleken of de vliezen waar het zaad in zit, zijn de binnenkant of het herte van 't zaadhuis, l'endocarpe; en de witte muren of het eetbare deel van den appel is de kruim, le mésocarpe.

Hoe is die appelvrucht.begonnen ? Van waar komt zij ? Alle vrucht begint met het spensel; en het spensel volgt op de bevruchting; en de bevruchting geschiedt door den bloei van de bloem.

Wat is eene bloem ?

Eene bloem, die volledig is, gelijk de bloem van den appelaar, is een stel van eigenaardige bladjes, staande