is toegevoegd aan je favorieten.

Bragi

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de van de aarde komende Goden en Godinnen, Bragi en Idoena en ook Loke, keren daarheen terug en de beide eersten zullen samen geen last meer hebben van 't onhebbelik heldenvolk in Walhalla, maar, als Loke, onpersoonlik rond blijven zweven over de aarde, samensmeltende met het diepste-ik van de Kristengodheid en strijdende tegen Loke, de God van het koude, berekenende verstand, en de geldzucht, die onzichtbaar listen en lagen legt.

Ook in het diepste leed staan Bragi en Idoena, de door verdriet gebogenen maar zich telkens weer verheffenden, naast elkaar als mijn iedeaal van de tweeeenheid, de man-en-vrouw, maar tevens als de simbolen van Dichtkunst en Eeuwige Jeugd, samen onverwelkbaar. En, verheerlikt door 't verblijf in de hogere sferen, daalt toch natuurlik de van de aarde komende Poëzie weer daarop neer, 'en weldaad voor de

tobbende, tastende mensen.

hun voorstelling van de ondergang van hun Godsrijk: het viel niet, maar brokkelde af en vervloog in mist, en in die tijd speelt juist het derde boek.