is toegevoegd aan uw favorieten.

Epidemie-ordonnantie ontsmettingsreglement: bepalingen betreffende de bestrijding van de pest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernietiging overgaan, is het bij voorgaand artikel bepaalde niet van toepassing, behoudens de noodige voorzorgen van bestuurwege, dat de vernietiging behoorlijk plaats vindt.

Art. 26. (1) Zoo de eigenaren inde bij artikel 24, alinea 1, bedoelde vernietiging niet toestemmen, moet, overeenkomstig artikel 77 van hef Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië, onteigening plaats vinden en zijn de artikelen 67, 68 en 69 der ordonnantie van 17 Januari 1864 (Staatsblad no. 6) toepasselijk.

(2) Tot geene onteigening wordt overgegaan dan in gevallen van uiterste noodzakelijkheid.

Art. 27. (1) Bij toepassing van het voorgaand artikel worden de goederen in het door het Hoofd van plaatselijk bestuur te nemen besluit aangewezen, met vermelding van de eigenaren en onder aanteekening van de schriftelijke verklaring van een geneeskundige, waaruit van de noodzakelijkheid der onteigening blijkt.

(2) De in het besluit aangewezen goederen worden door het Hoofd van plaatselijk bestuur onmiddellijk in beslag genomen.

Art. 28. In geval van herstel of overlijden van personen, als bedoeld in artikel 14, wordt met betrekking tot Ontsmetting, verbranding of vernietiging van kleedingstukken, fournituren, enz. gehandeld overeenkomstig het krachtens artikel 32 vast te stellen Ontsmettingsreglement.

Art. 29 Na afloop der epidemie, welke het oprichten der in artikel 14 bedoelde gebouwtjes noodzakelijk maakte, zullen deze verblijfplaatsen,