is toegevoegd aan uw favorieten.

De Minang Kabausche nagari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sasè* soeróeis talahgkah koembali,

keer terug als je verdwaald bent en doe een pas terug

t-y ( &

als je te ver gestapt hebt, hun rechtsregel is.

Resumeerende zien wij dus, dat in de praktijk door den adat rechter hoofdzakelijk worden behandeld:

a. strafzaken :

1. soembang-salah,

2. dago-dagi

b. civiele zaken:

1. geschillen over harto poesako,

2. grondzaken

3. geschillen ten aanzien van verloving,

4. geschillen tusschen mamak en kamanakan.

De adat-rechtspraak in de landen, gelaten

in het genot van eigen . , , ... . , ,

rechtspleging De sfcrekeD) die m het genot zijn gelaten van eigen

rechtspleging worden hier genoemd, in gezelschap vau de daaromtrent door ons gestelde bepalingen:

a. VI Koto PaDgkalan en XII Koto Kampar, de laras Kapoer nan IX, de landschappen V Koto, Kampar, TambaDg met Tarantaog en III Koto Si Balimbing,-successievelijk gebracht onder rechtstreeksch bestuur en gevormd toi ééne onderafdeeling genaamd Boven Kampar; (St: 1879 No. 22 en 23; St. 1889 No. 180; St. 1890 No. 62; St. 1901 Nos. 292 tn 293; St. 1902 No. 415; St. 1903 No. 416; St. 1904 No. 302; St. 1905 No. 43; S'. 1909 No. 168).

&. Mcearo Soengai Loto; VI Koto en Mapat Toenggoel (en Boetar en Loeboek Siregar), onder rechtstreeksch bestuur gebracht en gevoegd bij de afdeeling Loeboe* SikapiDg; (St. 1882 Nos 132 en 234; St. 1891 No. 89; St. 1909 No. 168).

c. Loeboek Oelang Aling; St* 1888 No. 118 j St, 1909 No. 168).

d. Mentawai-eilanlen; (St. 1906 No. 402).

e. de Batang Hari'districten, een onderafdeeling vor« »ejule vau de afdeeling Tanah Datar;