is toegevoegd aan je favorieten.

Het classificeeren volgens het decimaal systeem en de toepassing bij de bibliotheken, documentatie, gemeente-archieven en boekhouding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebruik makende van dit systeem maakte ik een compleet schema van opstelling van de verschillende rekeningen met de daarbij behoorende nummering, ten gebruike voor suikerfabrieken op Java.

Verder is aan het schema een alphabetische index toegevoegd voor het gemakkelijk opzoeken der posten.

In de praktijk zijn schema en alphabetische index gedrukt in een boekje van de afmetingen 10 X 15 cm, zoodat het gemakkelijk in den zak gedragen kan worden.

In aansluiting met de nummering van de verschillende rekeningen volgt hier een beschrijving van de wijze van boekhouden volgens het systeem zooals dit op een Javasuikerfabriek geschiedt.

Voor de betalingen worden door het personeel bonnen geschreven. Op deze wordt door den betrokken employé zoo mogelijk de naam van de rekening nauwkeurig aangegeven, met gebruikmaking van de eenmaal vastgestelde systematische nummering en alphabetische klapper.

Door het nummeringsysteem is dit gemakkelijk te bereiken, zonder nummeringsysteem is dit bij een eenigszins ver doorgevoerde specificatie van de uitgaven omslachtig en vereischt veel schrijfwerk.

Op één bon worden slechts de uitgaven geboekt, die onder dezelfde rekening vallen. Zie mod. N°. 5 blz. 139.

Zoowel het nummer van de rekening volgens het systeem, als het totaalbedrag van den bon worden op den bovenrand ingevuld.

Het overschrijven en optellen van de getallen wordt daardoor gemakkelijker, men behoeft ze slechts zoodanig op elkaar te leggen, dat de bovenrand zichtbaar is. In figuur No. 6 blz. 138 is deze opzet duidelijk gemaakt.