is toegevoegd aan uw favorieten.

Het classificeeren volgens het decimaal systeem en de toepassing bij de bibliotheken, documentatie, gemeente-archieven en boekhouding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 6. Model van bonnen. Origineele bon 7,5 X 12,5 c.M.

r, , . „ | Y i r 1 „ y Goed voor

Rekening J) I , J I T()Um] f . |_| | 4

dj • n ! n ! c ! -/ o Goerf wor

Rekening 0 7 5 / 3 f , 8 8 Q ,3

Rekening 0 3 6 7 0 'TofJtj° f 28

" """

, , , , n n I Goed voor

Rekening 13 10 01 ^ 2 5 _ 69

i ] i

Aankoop en transport 50 M'\ zand

voor fundatie Nieuwe ketel. . f 2 j 5 —

I

Datum: 31 Jan. Handteekening:

Onderneming: A A. B.B.

De boekhouder noteert daarna de verschillende bonnen, die door den kassier betaald werden in liet kasboek zie model No. 8 blz. 140 en plakt daarna de bonnen in een daartoe bestemd boek om ze op deze wijze te bewaren.

In dit kasboek noteert hij verder ook alle andere betalingen en de ontvangsten, het inboeken van betaalde rekeningen, van de arbeidsloonen en van de magazijngoederen geeft aanleiding tot bijzondere opmerkingen en worden deze onderwerpen daarom later ieder afzonderlijk behandeld.