is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijvend met drie tot twaalf in den knop klepsgewijze aaneensluitende tanden. Bloemkroonbladen meestal in hetzelfde aantal als de kelkslippen, in den knop ineengekreukt. De meeldraden zijn dikwijls zeer talrijk. Het vruchtbeginsel is meestal bovenstandig, de stijl gewoonlijk draadvormig, lang en bochtig, met een knopvormigen stempel, de vrucht is gewoonlijk een doosvrucht met talrijke zaden.

De meeste Lythraceeën komen in de tropen voor, enkele kruidachtige soorten in de gematigde luchtstreken.

Van deze familie verdienen vermelding:

De Boengoer (Lagerstroemia speciosa of L. Reginae), die zeer vaak als sierboom wordt gekweekt maar op Java in het heuvelland en in de djati-bosschen ook veel in het wild voorkomt. Behalve de gewone Boen¬

goer komen nog verscheidene andere Lagerstroemia-soorten op Java in het wild voor.

Larvsonia inermis is de Patjar koekoe, de ook in Arabië en Egypte onder den naam Hennah gekweekte heester, waarvan de fijngewreven bladeren gebruikt worden om er de nagels mee rood te kleuren. De welriekende bloemen zitten in eindelingsche pluimen, zij zijn viertallig, meestal met acht meeldraden, de plant is in de jeugd ongedoornd maar wordt op lateren leeftijd doornig door de verharde takjes.

Sonneratia acida, alba en apetala zijn drie boomsoorten die in de mangrove voorkomen met vleezige bladeren en

eigenaardige ademwortels (Fig. 156). Fig. 337. Lengtedoorsnede door De dikleerachtige kelk blijft als een de bloem Tan l'unlca Granatum. vier- tot achtpuntige ster onder de

afgeplat bolvormige vrucht zitten. De meeldraden zijn zeer talrijk, bij S. acida zijn zes bloemkroonblaadjes aanwezig, bij de andere twee soorten ontbreekt de bloemkroon.

Punica Granatum, de Dalima of Granaatappel komt in het wild in KleinAzië en het Noordwestelijk gedeelte van Yoor-Indië voor, maar wordt in alle tropische landen wegens de eetbare vruchten gekweekt. De kelkbuis is met het vruchtbeginsel vergroeid, het vruchtbeginsel is veelhokkig, deze hokjes zitten in meerdere rijen boven elkander.

Het is een kleine, sterk vertakte boom met meestal doornachtige takken en groote. granaatroode bloemen die afzonderlijk of in bundels in de bladoksels zitten.

Pempliis acidula is een grijs-zijdeachtig behaarde heester die in de strandformaties op niet al te natte standplaatsen voorkomt.

24