is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomen en die een minderwaardige caoutchouc opleveren, welke onder den naam Djeloetoeng of Dead Borneo in groote hoeveelheden uit Borneo wordt uitgevoerd.

Williighbeia firma en andere soorten van dit geslacht zijn in Ned.-Indië inheemsche, hoogklimmende lianen met uit onontwikkelde bloemstengels gevormde ranken. Er wordt caoutchouc uit gewonnen, men heeft ook getracht ze in kuituur te nemen, echter zonder succes.

De Asclepiadaceeën.

De Asclepiadaceeën gelijken in vele opzichten op de Apocynaceeën wat het uiterlijk voorkomen, de bloeiwijze en de hoofdzaken van den bouw der vijftallige regelmatige bloemen betreft. Ook deze familie komt hoofdzakelijk in de tropen voor.

Zij onderscheiden zich van de Apocynaceeën vooral door de duidelijke bijkroon die meestal aanwezig is (Fig. 228), de helmknoppen zijn gewoonlijk onderling en met den stempel min of meer vergroeid en vormen daarmede dan een stempelzuil. De helmknop is aan de basis gewoonlijk verlengd in twee aanhangsels die dicht tegen het helmbindsel of den helmdraad aangegroeid zijn. Het stuifmeel is meestal tot stuifmeelklompjes vereenigd. Tusschen de helmknoppen en aan den rand der stempelschijf liggen vijf hechtlichaampjes, die elk met het stuifmeel of met de stuifmeelklompjes van twee aangrenzende helmknoppen in verbinding staan en deze medenemen indien zij door de bestuivende insekten worden weggevoerd.

Er zijn twee vrije bovenstandige vruchtbeginsels, ieder met één stijl, maar met een gemeenschappelijken stempel. Ieder vruchtbeginsel bevat gewoonlijk talrijke eitjes, en ontwikkelt zich tot een kokervrucht. Door mislukking komt dikwijls slechts één van beide tot ontwikkeling. De zaden zijn meestal met een lange, zijdeachtig glanzende haarkuif voorzien.

Van de zeer talrijke Asclepiadaceeën die in Ned.-Indië voorkomen, vermelden wij slechts enkele:

Calotropis gigantea, de Badoeri of Wedoeri werd reeds besproken op bl. 32.

Stephanotis floribunda is een windende klimplant met lederachtig-vleezige bladeren, de helderwitte, welriekende bloemen