is toegevoegd aan je favorieten.

Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raphiden vindt men, met uitzondering van de Grassen en Cypergrassen bij de meeste eenzaadlobbige planten en bovendien bij sommige families der Tweezaadlobbigen o. a. bij de Vitaceeën, de Oenotheraceeën en de Rubiaceeën. Kristalsterren vindt men bij zeer vele tweezaadlobbige planten, vooral vaak in den bast, in de bladstelen en in de bladeren. Behalve kristalsterren en raphidenbundels vindt men soms ook regelmatig gevormde afzonderlijke kristallen, zeer groote afzonderlijke kristalnaalden, zeer fijn kristalgruis of kristalzand of zeer fijne naaldjes (microraphiden).

Voor liet onderzoek van kristalsterren zijn o. a. bijzonder geschikt de bladstelen van Begonia, het blad van Melia Azedaracli (rijen kristal¬

sterren langs de nerven, zeer mooi in het doorschijnend gemaakte blad), de bladsteel van Aleurites triloba en de bast van Sida.

Mooie afzonderlijke kristallen vindt men in de bast van Guazuma ulmifolia.

Afzonderlijke, zeer groote kristalnaalden vindt men in den bladsteel van Eichhornia crassipes.

Yoor een onderzoek van raphiden zijn bijna alle Eenzaadlobbigen, met uitzondering der Gramineeën en Ctweraceeën te

gebruiken, bijzonder geschikt zijn de vruchten van Caryota en het vruchtbeginsel van de Klapper, waar men schubvormige haren vindt die uit een aantal raphidencellen bestaan. Van tweezaadlobbige planten komen o. a. de wortels van Morinda, de vruchtbeginsels van Jussiaea en verschillende Fih's-soorten in aanmerking. In de bast van Vitis repens en andere soorten vindt men groote kristalsterren, raphidencellen en cellen met microraphiden. In de vruchten van verschillende 1 tfïs-soorten vindt men raphiden in het vruchtvleesch en in plooien van de zaadhuid.

Bij sommige vruchten, o. a. bij Triphasia Aurantiola en bij sommige in het wild groeiende Solanum-soorten vindt men in de vruchtschil, onmiddellijk onder de epidermis een laag kristalbevattende cellen. In het vruchtvleesch van Murraya Koenigii vindt men cellen die een in een cellulose omhulsel ingesloten kristal bevatten.

Bij enkele plantenfamilies, vooral bij de Urticaceeën, Acantha-