is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Telegraafverbindingen in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~

Letter- Loopt van Wordt bediend

benaming. tot met. Ingedeeld in onderstaand secties. ummer

van de secties.

Bds. Bandoeng-Bandoeng S.S. Morse

'

i *

Bgo. >/2 Padang Sidempoean-Batangtaro. Telefoon.

I

Bir. Idi-Bireuen. Telefoon. Idi-Lho Seumawe. Bjr ,

Lho Seumawe-Bireuen. 2

; ,

Bjm. Soerabaja-Bandjermasin. Recorder. Soerabaja-Bangil. B-m ,

Bangil-Probolinggo. I ' 2

Probolinggo-Djatiroto. 3' Djatiroto-Djember.

Djember-Bondowoso. ^

Bondowoso-Sitoebondo. g

Sitoebondo-Landangan (kh.) Ondergrondlijn. 7

Landangan (kh.)-Soengai Moesang Ketjil(kh.) Kabel. 8

Soengai Moesang Ketjil (kh.)-Bandjermasin

Kabel. g

Bko. Soengaipenoeh-Bangko. Telefoon.