is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadere wijziging van de Indische Comptabiliteitswet 1917 (Nederlandsch Staatsblad No. 275; Indisch Staatsblad No. 521).

Wet

Koninlilijli booluit" van 15 Maart 1919 (Nederlandsch Staatsblad No 115; Indisch Staatsblad No. 176).

In het laatste lid van artikel 4 (blz. 3) wordt in plaats van „1 Juli1' gelezen: „16 Juli".

Het eerste lid van artikel 5 (blz. 3) wordt gelezen:

„De wetsontwerpen tot definitieve vaststelling van de begrooting worden uiterlijk op 16 October van het jaar, voorafgaande aan dat, waarin de begrooting moet werken, aan de Staten - Generaal aangeboden".

In artikel 30 (blz. 12) wordt onder 1° in plaats van „artikel 9" gelezen: „artikel 7".

Zie verder „Errata" op blz. 283.