is toegevoegd aan je favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor één kind beneden drie jaar wordt geene afzonderlijke slaapplaats beschikbaar gesteld.

Voor twee kinderen beneden drie jaren tot één gezin behoorende, wordt één slaapplaats beschikbaar gesteld.

Voor drie kinderen beneden drie jaren tot één gezin oehoorende, worden twee slaapplaatsen beschikbaar gesteld.

Eene in de eerste, tweede of derde klasse reizende familie met drie of meer kinderen beneden de twaalf jaren dan wel twee of meer kinderen beneden de drie jaren, kan desverkiezende een Javaansche of daarmee gelijkgestelde bediende medenemen, zonder dat daarvoor vracht verschuldigd is.

Ieder gouvernementspassagier der eerste, tweede en derde klasse heeft, ongeacht de hutbagage, recht op vrij vervoer van eene hoeveelheid bagage als hieronder aangegeven.

Leeftijden van passagiers op den dag van vertrek lste

van het stoomschip van Amsterdam of Rotterdam en 3de klasse,

aan wal van Batavia. 2de klasse.

Passagiers van twaalf jaar of ouder ... 1 M3. </2 M3.

Kind van drie tot twaalf jaar V» » 1U

Twee tot één gezin behoorende kinderen

beneden de drie jaren, te zamen ... */♦ » i/g Drie tot één gezin behoorende kinderen

beneden de drie jaren, te zamen ... »/, „ •/ n

Art. 5.

Gouvernementspassagiers der 4® klasse.

Enz.

Art. 6.

Maatregelen in het belang der passagiers.

De Maatschappijen voorzien de mailschepen van:

a. een geneeskundige, volgens de wet bevoegd tot uitoefening van de geneeskundige praktijk in haren geheelen omvang;

b. reddingsmiddelen, bestaande uit: ten minste vier reddingsbooten, ten minste vier reddingsboeien en het noodige om van de aanwezige rondhouten vlotten te kunnen maken en al hetgeen verder noodig