Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Kon. Besl. van 28 Nov. 1905, no. 53, ter voorlichting van den Min. van Oorlog omtrent de maatregelen, welke zouden moeten worden getroffen, om, bij eene eventueele insluiting van de Stelling van Amsterdam in oorlogstijd, een spaarzaam verbruik te bevorderen van den alsdan binnen die Stelling aanwezigen voorraad verplegingsmiddelen

  • Kopieer en plak deze bronvermelding in je document

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar