is toegevoegd aan uw favorieten.

In liefde vereend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1517—1917.

Ctdiidit MlraÉf 31 Oct. u.

Ondergeteekende heeft de eer U hierbij mede te deelen dat met het oog op den 31en October as. vierhonderdjarigen gedenkdag der KERKHERVORMING, bij haar is uitgegevèn, van de hand van den gevierden teekenaar, den Heer J. H. ISINGS.

een HISTORIEPLAAT,

op het formaat van 50 X 65 c.M.

Naar zij meent te mogen opmerken is de teekenaar wat ontwerp en teekening betreft zeer uitnemend geslaagd.

Deze plaat bevat de volgende tafreelen :

„Maarten Luther voor den rijksdag in Worms" — „Luther slaat de 95 stellingen ovzr den aflaathandel aan de poort der slotkerk te Wittenberg" — „Luther verbrandt de Pauselijke bul". en de bijschriften:

„De rechtvaardige zal door zijn geloof leven".

„Een vaste burcht is onze God".

terwijl het geheel gevat is in een schoon passend ornamentiek.

Om een ruim debiet mogelijk te maken-, is de prijs zeer laag gesteld, als volgt:

Gewone uitgave per stuk 25 ets., 25 ex. ad 15, 50 ex. ad 14, lOO ex. ad 13, 250 ex. ad 12, 500 ex. ad 11, 1000 ex. ad 10 ets Luxe Uitgave op carton 60 ets.

Voorts zijn door haar uitgegeven de volgende uitgaven voor dezelfde gelegenheid:

BETSY. Een vaste burg is onze God.

De Kerkhervorming herdacht op haar vierde eeuwfeest 1517 — 31 October 1917.

Dit boekje telt 144 bladzijden, is geïllustreerd door 16 plaatjes