is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zéér klaren alcool. Uit 10 karren stadsmest verkrijgt men gemiddeld 30 pond vet voor de zeepziederijen en 100 liters alcool van 90 graden. »

Wij geven het gezegde van Dr Bergeret voor hetgeen het wetenschappelijker wijze kan weerd zijn, doch 't is zeker dat de heldere alcool niet altoos uit zuivere bronnen voortkomt.

En 't was nog niet voldoende den alcool uit hetzelfde welke grondstoffen te trekken, men is onlangs er toegekomen den zuiveren ethylischen alcool per synthesis te vervaardigen. De acethylène, die, zooals men weet, voortkomt uit de werking van chloorcalcium op gewoon water, doet men door protoxide van ammoniakaal chroom opslorpen om ethylèno te bekomen; dit mengt men bij zwavelzuur van 176 tot 185° Fahrenheit en dan ontstaat sulfowijnzuur; verdund met water van 212° Fahrenheit, geelt dit zuur bij distilleering zuiveren ethylischen alcool.

Deze menigvuldige soorten van alcool worden onder den naam van nijverheidsalcool aangeduid.

Dr Libaniüs, van Halle (Saxen), vond rond 1580 het middel om alcool uit graan en meelachtige vruchten te trekken.

Als men de scheikundige samenstelling van den alcool beschouwt, dan heeft men hoofdzakelijk vijf soorten, die in den handel voorkomen en waarvan de benamingen, de scheikundige formule, de warmtegraad, waarop ze koken, de grondstof, waaruit ze getrokken worden, en de gemiddelde dosis per kilogram gewicht van het dierlijk lichaam, in staat om den dood te veroorzaken, in de hieronderstaande tabel zijn aangeduid.