is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek over het alcoolisme voor lager en middelbaar onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gram zijn voldoende om een volwassen persoon het leven te benemen. (1)

Uit de gisting van alle suikerhoudende stof ontstaan niet alleen ethylische alcool, aldehyden, ethers, zemelenolie, maar ook nog de sterke of hoogere alcool (alcool supérieur); in scheikunde wordt deze naam gegeven aan alcools, waarvan het moleculair gewicht en het giftvermogen die van den wijnalcool overtreffen; hun kookpunt is hooger dan dat van gewonen alcool.

Ofschoon de wijnalcool minder vergiftigend is dan alle andere, omdat hij het maximum ethylischen alcool bevat, verdient hij in 't geheel niet den naam van gezondheidsalcool. welken men hem ter goeder trouw geeft. In 1891 vond Dr Henniger zes gram butylischen alcool in 50 liter Bordeaux en 15 gram amvlischen alcool in een hectoliter Rijnwijn, terwijl Ordonneau 55 gram butylischen en 27 gram amylischen alcool uit een hectoliter witten wijn haalde; deze vond nog 4 ten honderd onzuiverheden in cognac van eerste hoedanigheid. Door de vlaggen of flegmen, of het « ruw nat » (2) eener eerste stoking aan eene reeks opvolgende overhalingen te onderwerpen, hetgeen men rectificatie noemt, kan men de onzuiverheden (aldehyden, ether, furfurol, sterken alcool) verwijderen. Eenige dezer onzuiverheden, vluchtiger zijnde dan de ethylische alcool, vervliegen bij de eerste bewerkingen der rectificatie en worden slechten kopsmaak of kopalcool geheeten (Aldehyden, azijnether, enz.); de andere verdwijnen bij het laatste deel der zuiveringsbewerking en worden slechten

(i) Laborde en Magnan.

(a) Zóó heeten de werklieden der jeneverstokerijen de* ongezuiverde eerste producten der stoking.