is toegevoegd aan uw favorieten.

Van slaaf tot evangelist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op Doreh, de woonplaats van den Zendeling, werd een volkssamenkomst gehouden, een Zendingsfeest. Meer dan 1300 menschen verzamelden zich, groot en klein.

Daar waren menschen van verschillende plaatsen en ook van Biak. Zij hadden 4 dagen in hunne vaartuigen moeten doorbrengen om hier te komen en het feest mede te vieren.

Ook de lieden van Maudorri zijn aanwezig. De helpers spreken tot het volk en ook Petrus looft en dankt God voor het heerlijke voorrecht, dat men met zoovelen dit feest mag vieren. Maar niet alleen de helpers, ook enkele gemeenteleden getuigen van de groote liefde Gods, die in Jezus Christus der wereld is geopenbaard.

Zie, daar is ook Djoeroemoedi, de broeder van Petrus. Hij is niet meer de ruwe man van vroeger. Verlegen en bescheiden staat hij daar en als Petrus den Zendeling vraagt of zijn broeder ook een woord spreken mag, wordt het gaarne toegestaan. Eenvoudig, kort en bondig vertelt hij de menschen van zijn vroeger leven, van zijn ellende en jammer; maar ook van de blijde zekerheid, die hij nu bezit, door het geloof in Jezus een kind van God te zijn.

Petrus is dankbaar, dat God zijn gebed heeft verhoord en dat hij mag arbeiden.

Wij zijn dankbaar, dat wij niet op Nieuw-Guinea werden geboren en dat wij het zooveel beter hebben dan de heidensche Papoea's.

Wij zullen bidden, dat God Petrus en de zijnen spare; dat ook op Nieuw-Guinea velen nog tot den Heiland mogen komen. Wij danken God ook hiervoor, dat hij Petrus van slaaf Evangelist deed worden.