is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batavia aan te komen. We zullen nu maar aannemen, dat we een zeer voorspoedige reis hebben; dan zouden we, als we in één stuk door voeren, 30 dagen aan boord zijn om van Rotterdam naar Batavia te komen. Maar hoe hard gaat nu die boot? Ja, dat kan heel wat verschil maken op den duur der reis. Stel dat de boot ongeveer 25 K.M. per uur vaart. Als we dus 30 dagen hebben gevaren, hebben we 18.000 K.M. afgelegd. In werkelijkheid is de afstand, niet zóó groot, doch ik nam nu maar eens ronde getallen, en zooveel ontbreekt er ook niet aan. Wanneer iemand in Den Haag woont en in Rotterdam zijn zaken heeft en daarvoor alle werkdagen naar die stad spoort, dan heeft hij in een jaar ongeveer zooveel K.M. afgelegd, als de afstand der zeereis is naar Batavia.

Achttienduizend K. M.! En twintigduizend, is de helft van den omtrek der aarde. Wat dus die Soendaneezen ver van ons vandaan zijn!

En weet gij nu wel, hoe wij er toe gekomen zijn om aan die menschen 't Evangelie te gaan brengen?

Eerstens, omdat zij wonen op Java, een deel van onze overzeesche bezittingen, en de Javanen dus ook onderdanen zijn van onze geliefde Koningin. En tweedens, omdat de Heer aan de Nederlandsche Zendingsvereeniging op duidelijke wijze heeft doen begrijpen, dat zij daar het evangelie verkondigen moest. We moeten ons dus die lange reis wel getroosten. Nu maar, vervelend is zij dan ook in 't geheel niet. Ik zal u eens iets vertellen, van wat wij alzoo ondervonden op onze eerste reis naar Indië. Wij, dat waren Zen-