is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer? —- 9. Hoe ontbrandde de eerste Engelsche oorlog? — 10. Wat deden onze admiralen? — 11. Hoe waren de strijdkrachten ongelijk? —• 12. Hoe werd de toestand in ons land? ■—• 13. Wat kwam ons zeer te pas? — 14. Hoe wilde Cromwell vrede sluiten? ■—• 15. Hoe kwam de vrede tot stand? — 16. Wat beloofden wij? — 17. Wat geschiedde kort daarop? — 18. Wat hield de Acte van Seclusie in?

§ 26.

1. Wat was in den eersten Engelschen oorlog gebleken? — 2. Hoe wijdde De Witt zijne zorg aan de vloot?

— 3. Met welk gevolg? — 4. Waarvoor werd zij naar de Oostzee gezonden? — 5. Wat vreesden wij? — 6. Hoe was de uitslag? — 7. Welke waren de gevolgen? — 8. Wat moest nog komen? —- 9. Wat geschiedde met Karei II? — 10. Wat deed hij? —- 11. Wat deed men om hem luisterrijk te onthalen: — 12. Wat geschiedde bovendien? — 13. Hoe beantwoordde Karei dit alles? — 14. Wat dreef daartoe? — 15. Wat gebeurde in 1665? — 16. Hoe werden de groote verwachtingen teleurgesteld? — 17. Hoe was het begin van1666 gelukkiger? —- 18. Wat geschiedde in den slag bij Duinkerken? — 19. Waartoe kregen de Engelschen gelegenheid? — 20. Wat deden de beide partijen te Breda? — 21. Op welke wijze? — 22. Welk plan werd nu volvoerd?

— 23. Met welken uitslag? — 24. Wat bewerkte dit te Londen? •—• 25. Wat deed de Ruiter? — 26. Wat deed Jande Witt? — 27. Wat wonnen en verloren wij? — 28. Van welke zijde dreigde nu gevaar ? — 29. Welke begeerte koesterde Lodewijk XIV? — 30. Hoe meende hij zijn plan te kunnen volvoeren? — 31. Waarom was men wantrouwend jegens Frankrijk? — 32. Wat was het streven onzer staats-