is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Wat begeerden zij ? —- 5. Wanneer werd de kans daarop grooter? -—- 6. Waardoor? — 7. Wat geschiedde te Amsterdam? — 8. Wat zag men in Den Haag? — 9. Wat deden Van Limburg Stirum en zijne Vrienden? — 10. Waartoe waren boden uitgezonden? — 11. Waartoe was de Prins bereid? — 12. Hoe werd hij ontvangen? — 13. Wat had te Amsterdam plaats? — 14. Hoe aanvaardde Willem de opdracht? — 15. Wat hield de nieuwe grondwet in? — 16. Hoe zou de koning regeeren? — 17. Hoe werden de volksvertegenwoordigers gekozen? — 18. Hoe werd de grondwet goedgekeurd? — 19. Wanneer had de inhuldiging plaats? — 20. Welke plaatsen waren nog bezet? — 21. Hoe konden wij de toekomst weder hoopvol te gemoet gaan ?

^ 39.

1. Hoe wisselde de vorst zijnen titel? — 2. Wat had Napoleon gedaan? — 3. Waartoe kwamen de Europeesche mogendheden samen? — 4. Waartoe werd besloten? — 5. Wat werd Willem nu? — 6. Hoe bedreigde het nieuwe rijk een groot gevaar? — 7. Wat deed de Prins van Oranje den 16 Juni? — 8. Wat geschiedde twee dagen later? — 9. Hoe kwam er eene nieuwe grondwet? — 10. Hoe werd het ontwerp ontvangen? — 11. Wat verklaarde de Broglio? — 12. Hoe werd het ontwerp aangenomen verklaard? — 13. Wat werd daarin niet bepaald? — 14. Hoe zou de vorst regeeren r — 15. Hoe werden de Provinciale Staten samengesteld? — 16. Waarop legde zich de koning toe? — 17. Waaraan wijdde hij zijne zorg? — 18. Wat bewerkte de tuchtiging van Algiers? — 19. Hoe kwamen wegen tot stand? — 20. Welke vaarten werden gegraven? — 21. Wat werd voor den handel gedaan? — 22. Welke voorrechten