is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzondere tijden voor onze godsdienst-oefening hebben. Het openbaar en gemeenschappelijk gebed is een heilige plicht en gezegend voorrecht. Maar wanneer wij gevaar loopen van voldaan te zijn met de bloot uiterlijke verrichttingen, laat ons dan vooral zorgen, dat onze harten met elke bede instemmen. Het afzonderlijk gebed is veel noodzakelijker, en loopt meer gevaar verwaarloosd te worden. Jezus zegt: „ Wanneer gij bidt, ga in uwe binnenkamer, en de deur gesloten hebbende, bidt uwen Vader die in het verborgen is." Ieder Christen moest er op gesteld zijn, eiken dag met God alleen te zijn. Dit moest als de eerste van alle plichten beschouwd worden, het voornaamste van alle voorrechten. Hiervoor moest men alles over hebben. Hoevele bezigheden wij ook mogen hebben, en hoe weinig tijd ons ook overblijft, laat ons nooit een dag zonder het gebed doorbrengen. Indien wij er geen tijd toe hebben, zoo moeten wij er tijd voor maken, hetzij wij dien aan onze vermaken, aan onze werkzaamheden, aan onze gezelschappen of aan onzen slaap ontnemen. Laat ons niet bidden op eeue overhaaste, vormelijke wijze, om het geweten te bevredigen, in de meening dat nu eene noodzakelijke taak afgedaan is; maar om als kinderen onze harten te openen voor een liefhebbend Vader, en om kracht te zoeken, ten einde moeiefijkheden te kunnen verdragen, plichten te vervullen, en de zegeningen van eiken