is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen te vervullen. Als kind „was Hij Zijnen ouderen onderdanigwaaruit wij kunnen leeren, dat wij overeenkomstig- de plichten van onzen stand moeten handelen, hoedanig die stand ook zij. Als kinderen moeten wij „onzen vader en onze moeder eer en," als ouders moeten wij „onze kinderen niet tot toom verwekken, maar hen opvoeden in de vreeze en vermaning des Heer en," als meesters moeten wij hun, die onder ons zijn, geven wat recht en billijk is; als dienstknechten moeten wij onzen heeren gehoorzaam zijn, niet met oogendienst als nienschenbehagers, maar als dienstknechten van Christus. De Christelijke godsdienst, wel verre van ons van de plichten dezes levens te ontslaan, beveelt ons ze te volbrengen, als noodzakelijk tot eene ware navolging van Jezus.

Jezus bleef tot Zijn dertigste jaar bij Zijne moeder en haren man, die een timmerman was, wonen en deelde ongetwijfeld in zijnen arbeid. Gedurende al die jaren heeft Hij getoond, dat nuttige arbeid eervol is, en door Zijn eigen voorbeeld geeft Hij ons nadrukkelijke lessen van ijver, van nederige gehoorzaamheid en verheerlijking van God in het verborgene. Als Zijne navolgers moeten wij onze godsdienst met onze dagelijksche plichten verbinden. Om onze liefde te betoonen, is het juist niet noodig, dat wij iets groots verrichten, eene daad van boete bedrijven, of