is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheden ook al eens mogen verschillen. Doet alsdan geene moeite om een aangenaam pad te ontdekken, waarop gij minder zwarigheid zoudt ontmoeten. rLaten uwe oogen recht uit zien!" Bijpaden zijn onveilig. Een weg zonder kruis moet u terstond verdacht voorkomen als zijnde niet de rechte weg. Slechts de smalle en enge paden voeren naar den Hemel, en wanneer het kruis op onzen weg ligt, moeten wij gereed zijn het op te nemen, en het niet onwillig achter ons aan slepen. Dit zou onzen Heer mishagen, en ons ten laatste inderdaad meer moeite veroorzaken. Laat ons het veeleer vaardig op de schouders nemen, en er achter Jezus mede voortsnellen. Hij leerde Zijnen discipelen, dat zij „de kosten moesten berekenen" van Hem te dienen. Dat hebben wij gedaan, en wij zijn tot de stellige overtuiging gekomen, dat de eer van Hem te volgen en de weldaden, die Hij bewijst, alle verstand te boven gaan. Zij zouden reeds ontzaglijk goedkoop zijn, indien wij de geheele wereld en duizenden levens moesten geven, om ze te bezitten. Hoe gereed moesten wij dan niet zijn, de geringe kosten te betalen, die het geloof ons somtijds afvordert!

In zulk een dragen van het kruis hebben wij het voorbeeld van Jezus. Toen Hij voortging om gekruist te worden, droeg Hij Zijn kruis, totdat Hij onder dien last bezweek. En dit was slechts een zinnebeeld van Zijn