is toegevoegd aan uw favorieten.

Een vredes-paleis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getroffen.

zijn geweest, werd hij gewekt door gezang in het

naburig Legerzaaltje. Hij kleedde zich en begaf

zich, ditmaal nuchter, naar de samenkomst. De woorden, die gesproken werden, troffen zijn hart en dienzelfden morgen werd hij bekeerd. Dat het hem ernst was be wees hij.

Beschuldigd van diefstal, was hij niet veroordeeld kunnen worden door gebrek aan bewijs. Na zijn bekeenng gaf hij zichzelf vrijwillig aan en werd veroordeeld tot zes maanden

gevangenisstraf. vanuit de gevangenis schreef hij onder andere aan de Officieren: „De Heer geeft mij kracht Hem trouw te blijven hier in de gevangenis, al woedt somtijds satan in en om mij. Gij kunt niet gelooven hoe verdrietig het voor mij is te weten, dat door mijn schuld vrouw en kinderen in behoeftige omstandigheden verkeeren. Met Gods hulp hoop ik echter nog heel veel goed te maken

van hetgeen ik Deaor-

ven heb." „onze" zuster.