is toegevoegd aan uw favorieten.

Een vredes-paleis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen worden met de verzorging en voogdij van d'e ongelukkige stumperds, die thans een toekomst van ellende en zonde tegemoet gaan.

Ik vernam, dat er plannen beraamd worden om voor zoogenaamde Regeerings-kinderen een inrichting te openen.

Maar ook in dit geval is het zooals altijd de groote moeilijkheid om een begin te kunnen maken.

Wel wordt door de regeering een zekere subsidie per kind \ ersti ekt, waardoor zeker voor een groot gedeelte de kosten der opvoeding bestreden kunnen worden, maaide eerste moeilijkheid blijft de vestiging en inrichting van zulk een Tehuis.

Want dit zij terloops gezegd, het Leger des Heils streeft er zooveel mogelijk naar al zijne inrichtingen niet te maken tot Gestichten maar tot Tehuizen in den werkehjken zin.

„VADER EN MOËDER" MET GEZIN.