is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe ineer wij over dit gebed nadenken, des te meer treft ons zijn inhoud.

Het bevat niet vele gebeden. Het heeft slechts zes gebeden.

Het verstrooit den geest niet.

En elk dezer gebeden is in weinige woorden saamgevat. Zij laten zich gemakkelijk in 't geheugen prenten. Ze zijn, juist door hunne kortheid berekend, een te dieper indruk te maken. Ze zijn scherpe nagelen en prikkelen.

Ieder gebed staat op zichzelf, 't Eene is scherp en duidelijk van 't andere onderscheiden. Zij vloeien niet onbestemd in elkander. Het eene gebed naast het andere treft ons door zijn eigen gewicht.

Ieder gebed zegt het hoogste dat kan gedacht worden. Wat kan heiliger geacht worden, dan Gods Naam? Wat is omvattender dan Gods Koningrijk? Wat is heerlijker bestemming voor de aarde, dan aan den hemel gelijkvormig te worden? Er zijn geen tijdelijke behoeften, die de tijdelijke behoeften van den mensch te boven gaan. En als ons onze zonden zijn vergeven, en wij van den booze worden verlost, dan zijn de hoogste behoeften der ziel bevredigd.

In 't „Onze Vader" is 't gansche christelijke leven begrepen — het geloof, de hoop en de liefde.

Het geloof houdt vast aan God als Vader.

De hoop verblijdt zich in de komst van Zijn Koningrijk.

De liefde wordt in beweging gezet, als wij God onzen Vader noemen, en Hem zeggen, dat wij onzen schuldenaren vergeven, gelijk wij op Gods vergevensgezindheid jegens

ons vertrouwen.

De sleutel om dit gebed te verstaan is de kinderlijke zin, geboren uit de kinderlijke betrekking van den verloste tot God.

Dit gebed is één met de bergrede die ons het leven van

Gods kind beschrijft.

't Kind noemt God zijn Vader. Wat Jezus zelf gewoon