is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe nauwgezet is de verstandige moeder om toch niets schadelijks aan haar kind te eten of te drinken te geven: en zoo heeft God aan Zijne kinderen het verstand gegeven, om te weten wat al of niet tot het dagelijksch brood behoort, waarmede Hij hunne lichamen voedt.

Ik zeide u, dat de persoonlijke belangen van Gods kinderen, van de belangen van Gods rijk niet te scheiden zijn. En zoo zijn de belangen des geestes en des lichaams één.

Niet alleen voedt het dagelijksche brood het lichaam, als den tempel waarin God woont; maar er is ook een allerinnigst verband tusschen die voeding en die inwoning.

Die inwoning wordt door de behoorlijke voeding geholpen. Verwaarloos uw lichaam, of behandel het te weelderig, en Gods inwoning in u lijdt er onder.

Het groote doel, waartoe God den mensch, onder anderen, al wat bedwelmt verbiedt, is om ongestoord in zijn lichaam als in Zijn tempel te kunnen wonen.

Hoe eenvoudig leefde de Heiland; wat ons te meer treft, omdat Hij niet aarzelde bij bijzondere gelegenheden bij den rijke te gast te gaan.

Hoewel Hij ons leerde, om ons „dagelijksch brood" te vragen, verachtte Hij niet de aangename toespijs, die de Vader soms er bij aan de Zijnen geeft.

Maar nooit stelde Hij zich in 't eten en drinken een ander doel dan de opbouwing en versterking van 't lichaam, als van den tempel des Heiligen Geestes.

Als 't hem hongert, is Hij tevreden met wat brood en visch.

Als 't hem dorst, dan vraagt Hij om wat water (Joh. 4:7).

Gewis, hoe meer het daartoe komt, dat Gods kinderen verstaan hoe Gods inwoning in hen samenhangt met de wijze, waarop zij het lichaam verzorgen, des te eenvoudiger en natuurlijker zullen zij in deze weeldelievende wereld