is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geld te vragen en dat veeggeld zou weer worden omgezet in .. heide.h°e*naP het verband niet? Ziehier: Is de Javaan niet een artistocraat? En behoort edelman niet aan liefde te doen? Kijk de geheele geschiedenis maar door: Henri IV, de Lodewijken, de Georges, de Willems, de Edwards, het is alles

met één sop overgoten.

Voor den javaanschen edelman zijn de padmi's en selirs met voldoende

en nu komen er clandestien de goendiks bij. Maar zóó zijn de tractementen nu „iet om ook dat te betalen, en als nu een Javaan een mooie dochter had, nu dan werd die Javaan kapala pasar. Als pasarhoofd verdiende hij dan geregeld 120, 150 gulden 's maands. Hij stelde 2, 3 vegers aan op ƒ 6 's maands en deed verder niets dan van huis uit „djaga" — je ideaal baantje.

De clandestien schoonvaders van den Regent oi Patih of Wedono hadden natuurlijk de grootste pasars, en veel invloed. De hoofden hadden het natuurlijk erg druk met hun „toezicht op den pasar"; ze bleven op de hoogte van den handel van de rijstprijzen, die ze in registers moeten noteeren, van de pri]zen ™ djagoeng, ajdnotin, - het had toch ook weer zijn nut. Waren ze moe van hun onderzoekingen, dan werd even uitgerust in 't huis van den morganati-

SCheZoSohzietPge! dat de javaansche adel aan hygiëne, handel en nijverheid de

liefde paart.

Kromo vind dit opperbest.

Nu maakt de decentralisatie een einde aan dezen idealen toestand. Apollo zond de Grieken indertijd de pest. Zou Venus als vertoornde godin ons nu

Z"r"sïn' van het veeggeid is zöd groot, da, overai flinke opgericht kunnen worden. Ophef,er liet ddk pasarloodsen bouwen eerst door den Waterstaat, maar die waren ,e duur: 1200 pop voor een loods dat hakt er in Toen werd Kromo aannemer en hij werkte een tijdlang flink en verdiende flink. Opheffer had schik in z'n leven; nu zou hij toch eindelijk eens een welgestelden Kromo fokken. Mis, hoor I Een paar dagen geleden kwam Kromo

vertellen dat hij er uitschee: hij was moe.

-Brave Kromo, zei ik, rust jij maar eens uit; je hebt flink gewerkt; hoe

lang denk ie uit te rusten?

-Nu, zei Kromo, misschien dat ik over een maand of 7 nie, meer moe ben.