is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het artikel in de Sumatrapost eindigt a. v.:

„Dit blijkt in elk geval nu al na een jaar baggeren, verbetering is. bereikbaar. Dat geeft goeden moed. Alles valt misschien ten slotte nog mee "

Makasser den lOden October 1913.

(w. g.) DE GROOT.

Voor eensluidend afschrift, De Secretaris bij het Departement der B. O. W. (gel) POLAK.

Voor eensluidend afschrift: De Gouvemements-Secretaris, VAN VALKENBURG.