is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten in het onder rechtstreeksch bestuur staand gebied der residentie Menado (staatsblad 1912, no. 504)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i- Maand. *& Dagen.

AANTAL DAGDIENSTEN GEVRDERD VOOR:

Onderhoud en gewone herstellingen van: Zware reparatiën en vernieuwing van: Aanleg, zware Gouvernement"

reparatiën en Vervoeren van gS!?n engi Uitvoeren van TOELICHTINGEN.

Wegen, hieron- n5mmo„ ïwttPn van Wegen, hieron- vernieuwing Overbrengen Begeleiden van personen troe- den> zoomede civiele of

der begrepen Bruggen en wat™ken wachthuUn en der begrepen, BruRffen en ™n dammen, van dienst- gevangenen en pen op marsch yan Iülandsche militaire lands-

het verzamelen "2"™ H.Tki ™ «ruggen en walerwerken, bneven. verdachten. en van hunne hoülden en werken.

vanverhardings- duikers ^"ter" SkiroSÏ?" van verhardings- duikers- dijken en goederen. ambtenaren in

materiaal. leidingen. tehjke rondes. materiaaLB waterleidingen Gorontalo.

5 4 5 6 7 1 8 9 ... 10 H Ij 1 15 U 15

1 'i In • .

2 5

4 I 5

6

7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Totaal... j | I