is toegevoegd aan uw favorieten.

"Abba, vader"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jozef van Arimathea.

Matth. 27. Mare. 15. Luc. 23. Joh. 19.

Geef mij, Pilatus, het lichaam des Heeren,

Weet, dat mijn ziele dien Heil'ge belijdt; k Mocht bij zijn leven Hem dienen noch eeren, Dat ik mijn liefde den Doode dan wijd!

Raadsheer, wat zegt dat: een doode vereeren ?

Winst wordt het mij, nu 'k den Heil'ge belijd.

Niet in den Raad zijn de Christusgezinden, 't Is voor mijzelven, dat ik het U vraag,

Wat zegt mijn stand mij, mijn titel, mijn vrinden, Wat zegt mij alles, dat ik er bij waag!

— U wacht verachting van magen en vrinden, —

Eere voor Hèm, o, dat is wat ik vraag.

Kom, Nicodemus, en wijd Hem uw gaven,

Kostbaarste zalf is voor Hem niet te goed, Weg met de naag'len, eer wij Hem begraven, Wasschen de wonden we eerst vrij van het bloed.

- Waartoe verkwist ge aan een doode die gaven ? —

Hij is Gods Zoon en voor Hem niets te goed.