is toegevoegd aan uw favorieten.

Het licht van Azië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Munda-rots, een heuvel in de nabijheid van Benares.

Munja-gras. saccharum munja, waarvan de heilige koord der Brahmanen gemaakt wordt.

Mussuks, lederen zakken, waarin water vervoerd wordt.

N.

N&ga's, „nikkers", het gevolg van den Heer van 't Westen. Bl. 4.

Nagara, naam van een dorp, waarin men gemeend heeft een overblijfsel van het oude Kapilawastu te herkennen.

Nagri, zie bij Madhyacar.

Nahut, 1 met 28 nullen, zie bij kóti.

Namarüpa, „naam en vorm", de negende der Nidana's.

Nanda, stiefbroeder van Buddha, later zijn volgeling, die om zijne hooge mate van zelfbeheersching door hem geprezen wordt.

Nandadewi, de Godin der vreugde, bijnaam van Gauri of Dutgd en andere Godinnen.

Nasyami aham bhü nasyati lokah, letterlijk: „ik, aarde, verga; de wereld vergaat." Bl. 122.

Nautch-danseressen, indische danseressen van verdachte reputatie, aldus genaamd naar nath, dans.

Nelumbo, nelumbium, de familie, waartoe de lotus behoort.

Ni, zie bij Madhyacar.

Nidana's, „oorzaken" van levensverschijnselen. De Indische wijsgeeren noemden als zoodanig twaalf: 1. ouderdom en dood, 2. geboorte, 3. mate van verdienste en schuld, 4. streven, 5. dorst, begeerte, 6. aandoening van genot, pijn, enz. 7. gewaarwording, 8. zes zintuigen, 9. naam en vorm (indivi-