Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provinciale Staten.

Stelling. Herstemming.

Aantal , - —:

PROVINCIËN mannen van Aantal kiezers === \ ^an de uitgebrachte geldige stemmen Totaal Van de uitgebrachte geldige stemmen

en 25 jaar of ouder volSens Tofcaal I ^ verkregen der Daar- verkregen

de kiezerslijst der Daarvan — i inge- van A0rl+ai

KIESDISTRICTEN. °P van 1904 ingeleverde ongeldig- Aantal leverde ongel- w , , , , S®1

1 Januari 1904. van lyu4> mgeieveiae ongeiaië NAAM stem- stembil- dig. NAAM. stem

stembiljetten. men. j jetten. merL-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1L

1V00RÜIIÜLLA.\1> (Vervoly). L Ij

] i |

Amsterdam.

53. District V — 9 267 5 166 80 ü

HazeIhoff Roelfzema, Mr. K. 3 234 > A. w. L.,

«endrix, J. N , 1 804

fI°ogeubirk, A. J., 1 722

Anders, Th., 3119

53. District VI — 5 198 3 336 72 D

Mr. W. baron, 2 998

I ^ssen, A. P. Th., 1 658

"ries Czn., Mr. S. de, 1 551

54. District VII — 3 976 2 708 38 t

,'Jk, D. van, 1 359

*J°uwing, Mr. J. F. 1 274 ;

^ees, Mr. R. v., 1 260

'Smeulen, Dr. P. J. F., 1 338

55. District VIII. .... — 3 313 2085 29 D

>09aert, E. P. F. A. van den, 1 073

^etelaar, Th M., 935

Hogt, J. O., 914

, Hut, D., 1 044

56. District IX — 10 821 6 353 133 L 6 920 115 _ x „ , _ n-Q

?ont, B. J. M. de, 2 237 - - Bont, B. J. M. de, 3 0o9

f°uveld. Ch. R.n 2 249 — — Kouveld, Ch. R., 3 5J8

j^ykhof, J. G. v., 1 541

lauden E 2 205 i — — Luden, E, 3 07o

5°elvink, A., 2 185 - — Roelvink, A., 3 578

homassen, C., 1 537

57. Edam . 9 108 3 046 1 976 47

^rnkamp, W. J., 804

Sli8cher, W., 1 125

58. Enkhuizen 18 962 7 172 6 594 117 ü 6 820 55

5artkamp, R. J. D., 3 294

?°°d Dzn., C , 3 089

^uis pzn N, 3 196 — — Sluis Pzn , N., 3 449

JP Kzn., J., 3 225 — — Zijp Kzn , J., 3 316

59. Haarlem *) 32 589 8 109 4 008 44 R

0peel van Hogelanden, Jhr. 3 380 u Mr. j w G ,

Mr. W A. 't, 2 083

l 5a«ter, Mr. H Ph. de 2 028

v.eignette, B. E C., 1 738

aa'l Malefijt, A. J. dc, 1 908

Absolute getallen.

*) Haarlem.

Ten gevolge van de niet aanvaarding zijner benoeming door Mr. W. A. 't Hooft, heeft 4 Juli in

d'!

district een nieuwe verkiezing plaats gehad, waarbij Jhr. G. S. Bokeel zonder stemming is benoeP'

1