is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkloosheidsverzekering, het centrum der steunbeweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30%, door de gemeenten van inwoning 15%, door het Koninklijk Nationaal Steuncomité 15% en door de werklozenkassen 10%.

Te Tilburg is eene regeling wel in bespreking geweest, doch in verband met de staking en uitsluiting in de textiel-industrie aldaar, voor zoover mij bekend, nog niet vastgesteld.

Omtrent de verhouding tusschen wachtgeld-(steun-) bedrag en normaalloon zijn bij de bovenvermelde regelingen geen vaste cijfers te geven, ook omdat de steunbedragen niet met het gewone loon verband houden. Bij gelijk normaalloon ontvangt de ongehuwde arbeider tusschen 44 en 60% van het bedragm dat een gehuwd arbeider zonder kinderen krijgt. Naarmate van het kindertal der gehuwden worden echter deze verhoudingscijfers gewijzigd.

De Minister van Waterstaat, enz.