is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn bezielend woord uit den catheder gehoord, wij zijn toch zijne leerlingen; het is ons hooge voorrecht. Onzen dank brengen wij hem, dien dank, die spontaan welt uit het hart van den dankbaren leerling voor zijn grooten meester.

Vurig hadden we, nu een jaar geleden, gehoopt, dat we hem nog voor onze school als hoogleeraar actief terug zouden krijgen, opdat hij rechtstreeks mede zou arbeiden aan onze wetenschappelijke vorming, voor een leven waarin een heftige strijd gevoerd wordt om 't hoogste op deze aarde.

Dat heeft alzoo niet mogen zijn!

Niettemin zijn we dankbaar, want veel hebben we van hem, dat ons kan bezielen, sterken en leiden. Dankbaar zijn we ook, omdat hij in dezen tijd, welke strijd voert om 't Woord Gods, een tijd waarin de geesten zich van dat Woord losmaken, ons rusteloos wees op dat Woord, als op den eenigen vasten grond om op te staan.

Spare onze God Dr. Kuyper nog lang, lang voor ons, opdat zijn krachtig, waarschuwend, bezielend, voorlichtend Woord nog gehoord worde in de worstelingen van onze eeuw.

Ons Tijdschrift.

Van Naderbij.

Iets over Dr. Kuyper's intiemere leven.

29 October 1837—1907.

Wanneer dit schrijven belooft een blik te zullen geven in het intiemere leven van Dr. Kuyper, dan wordt hiermede allerminst de pretentie gemaakt, alsof het een volledige