Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POSSO.

Zestien plaatjes, naar photo's, opgenomen door den Heer C. W. Th. Baron van Boetzelaer, op zijne reis met den Director; met beschrijving van Br. Alb. C. Kruyt.

1. De Lobo (geestenhuis).

In ieder dorp der Toradja's van eenig aanbelang vindt men een gebouw, dat zich dadelijk onderscheidt van de woonhuizen door bouwwijze en stevigheid. Het heeft geen voorgalerij, en ook geene indeeling in kamers, maar bestaat in ééne groote ruimte met een vloer van dikke planken, en eene dikke omwanding van ruim £ M. hoogte. Het gebouw rust op een groot aantal palen, terwijl het dak meestal hooger is opgetrokken, dan dat van andere huizen. Aan de west- en oostzijde geeft eene overdekte trap toegang tot dit gebouw. Dit is de lobo of het geestenhuis.

De geheele bevolking van het dorp heeft medegewerkt aan de oprichting er van, en dit is ook behoorlijk, want in dit gebouw worden gedacht te wonen de zielen van die voorouders, die zich in den krijg een naam hebben verworven. Deze geesten waken voor het welzyn van het dorp: wanneer de bewoners uitgaan om zich met den vyand te meten, vergezellen de anitoe (zoo heeten die geesten) hen en stryden met hen mede; daarom wordt de lobo afgesloten gedurende den tijd, dat de strijders weg zyn. Maar zoodra heeft men niet een vijand verslagen en hem het hoofd afgehouwen, of men haast zich naar huis, om het afgeslagen hoofd aan de anitoe in de lobo te offeren. De trommen, die in de lobo hangen, worden dan stevig geroerd om de geesten naderby te roepen en in een

Sluiten